Usługi korporacyjne

Zespół ACS dzieli się swoimi doświadczeniami z 20 lat praktyki w pracy dla „Wielkiej Czwórki” oraz Grupy TMF. Nasi specjaliści byli zaangażowani w przeprowadzanie wielu transakcji fuzji i przejęć łącznie z największymi transakcjami na rynku.

Oprócz raportowania księgowego I podatkowego, każda firma w Polsce jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji korporacyjnej, zgodnej z ciągle zmieniającymi się przepisami. To zarząd firmy jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z dokumentacją korporacyjną ponieważ polskie Prawo nie przewiduje w spółce osobnej funkcji Sekretarza Korporacyjnego (ang. Corporate Secretary).

ACS dostrzega potencjalne utrudnienia dla przedsiębiorców, dlatego oferujemy usługi, które spełniają potrzeby zarówno nieaktywnych jak i aktywnych podmiotów.

Możemy wyróżnić usługi:

  • Managerskie w celu wspierania zarządów
  • rejestracji spółek w Polsce
  • transakcyjne w zakresie rejestracji zmian np. firm spółek czy Członków Zarządu
  • podnajmu adresu
  • zapewnienia zgodności działalności spółki z obowiązującymi przepisami
  • likwidacyjne lub sprzedaży spółki do likwidacji przez osoby trzecie
  • fuzji i przejęć
  • zarządzania płatnościami

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, nasi eksperci będą zapewniać nie tylko właściwy obieg dokumentacji korporacyjnej ale będą również działać na osi klienci, zespół księgowy i zewnętrzni doradcy prawno-podatkowi. My towarzyszymy państwu na każdym etapie obsługi Spółki, poczynając od jego powstania, aż po dopilnowanie wszelkich formalności i zasad korporacyjnych. Pomagamy również w formalnościach związanych z likwidacją lokalnych struktur i zakończenia aktywności w Polsce polegającej na likwidacji lub odsprzedaży.

Kontakt

Accounting & Corporate Services

Royal Trakt Offices

Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

+48 32 201 50 26

acs@acs-group.pl

Usługi korporacyjne, ACS - Accounting & Corporate Services, Warszawa- nasza lokalizacja
wczytywanie

do_gory