Gotowe Spółki

Założenia

20 lat doświadczenia naszego zespołu w prowadzeniu usług korporacyjnych towarzyszyło nam w zakładaniu prawie 1000 spółek używając głównie procesu M&A przy przeprowadzaniu fuzji. Nasze Gotowe Spółki są polecane przez uznane firmy prawnicze, doradców podatkowych i audytorów. Pracujemy dla wielu firm z rankingu Fortune 500.

Nasze Spółki typu Shelf Company są spółkami zależnymi, w których całość udziałów posiada Accounting & Corporate Services sp. z o.o.
Spółki shelfowe są założone, zarejestrowane i utrzymywane jako nieaktywne przez ACS.

Kapitał Zakładowy

Kapitał zakładowy dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50 PLN każdy. Kapitał został w całości wniesiony gotówką na rachunek bankowy prowadzony przez mBank.

Adres rejestrowy

Spółki shelfowe są zarejestrowane w siedzibie ACS na podstawie ważnej umowy najmu.
ACS może przedłużyć najem adresu Spółki po zbyciu udziałów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zarząd

Funkcję Członków Zarządu spółek shelfowych pełnią osoby z grona Zarządu i Dyrektorów ACS. O ile nie ustalono inaczej w chwili zbycia udziałów Kupujący otrzymuje pisemną rezygnację Członka Zarządu razem z odpowiednim protokołem Zgromadzenia Wspólników zawierającym uchwały przyjmujące rezygnację i na życzenie także powołujące nowy Zarząd.

Rachunek Bankowy

Spółki shelfowe sprzedawane są z czynnym rachunkiem bankowym prowadzonym przez mBank w walucie PLN. Umowa Bankowa wraz z kartami wzorów podpisów i autoryzacji zawierającej wyłącznie pracowników ACS przekazywana jest Klientowi.

Rejestracje Urzędowe

  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych
  • Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym, nadany numer REGON
  • Rejestracja jako podatnika CIT i VAT, nadany numer NIP.

Dokumenty Korporacyjne

Przy zbyciu udziałów ACS przekazuje kompletny zestaw dokumentów korporacyjnych i rejestracyjnych zawierający także Akt Założycielski Spółki, wnioski rejestracyjne oraz dokumenty bankowe.

Księgi

ACS gwarantuje dokładność, kompletność i zgodność dokumentów księgowych z wymogami polskiej Ustawy o Rachunkowości.
Po zbyciu udziałów ACS przekazuje Sprawozdanie Finansowe Spółki dające rzetelny obraz aktywów i zobowiązań Spółki shelfowej.

Zbycie udziałów

Przy zgromadzeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów zbycie udziałów w Spółce shelfowej może odbyć się w ciągu jednego dnia. Od momentu zakupu spółki od ACS Klient może podjąć wszelkie działania komercyjne i zawierać umowy od momentu podpisania Umowy Zbycia Udziałów nawet jeśli nowy udziałowiec, zarząd i nazwa lub siedziba Spółki nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Zbycie udziałów odbywa się na podstawie umowy Zbycia Udziałów zawieranej przed notariuszem.

Usługi

Po zbyciu udziałów ACS jest gotowe by świadczyć Spółce pełną obsługę księgową, kadrowo-płacową, podnajem adresu oraz usługi managerskie/zarządcze jeśli zajdzie potrzeba.

 

Kontakt

Accounting & Corporate Services

Royal Trakt Offices

Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

+48 32 201 50 26

acs@acs-group.pl

Gotowe Spółki, ACS - Accounting & Corporate Services, Warszawa- nasza lokalizacja
wczytywanie

do_gory