Energetyka

Energetyka, zarówno tradycyjna, jak i odnawialna, jest często wrażliwym sektorem zmieniającym się wraz z otoczeniem prawnym. Stwarza wyzwania dla inwestorów w zakresie podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT i audytu. ACS od lat obserwuje i wspiera Klientów zaangażowanych w dynamiczny rozwój przemysłu energetycznego opartego o źródła energii odnawialnej.

Kontakt

Accounting & Corporate Services

Royal Trakt Offices

Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

+48 32 201 50 26

acs@acs-group.pl

Energetyka, ACS - Accounting & Corporate Services, Warszawa- nasza lokalizacja
wczytywanie

do_gory